Handelsbetingelser ved køb af maskot fra Maskot Promotion

Kluntz Promotion A/S ejer Maskot Promotion og har CVR 1906 0098.

Maskot Promotion/Kluntz Promotion A/S

Agerbakken 7A, 8362 Hørning, / info@maskotpromotion.dk / +45 7020 7022

1. Beskrivelse af vare

1.1 Sælger skal levere en maskot eller flere maskotter, på baggrund af den udfærdigede tegning (se vedhæftet). Aftale om maskottype, funktioner og tilbehør kan ses i vedhæftet ordrebekræftelse.

2. Pris

2.1 Køber skal betale til Sælger aftalte beløb, som fremgår af ordrebekræftelsen. Beløbet er uden eventuel moms.

2.1.1 Det aftalte beløb nævnt i punkt 2.1, tager afsæt i produktion med eksisterede tekstiler samt vedhæftet tegning. I tilfælde af at produktionen kræver specialfremstillede tekstiler vil meromkostninger hertil blive tillagt det aftalte beløb. 

2.1.2 Sælger er berettiget til at modtage betaling for de meromkostninger, som Sælger måtte afholde som følge af Købers ønsker om ændringer og tilføjelser til de oprindelige tegninger.

2.1.3 Sælger er berettiget til at modtage betaling for de meromkostninger, som Sælger måtte afholde som følge af uforudsete hindringer, der ikke har årsag i Sælgers forhold. 

2.2 Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen.

3. Levering

3.1 Forventet levering af varen til Køber er aftalt og ses i ordrebekræftelsen. Vi har brug for hurtige godkendelser undervejs for at nå det.

3.1.2 Sælger tilstræber sig på at levere til det aftalte tidspunkt i det, at sælger ikke påtager sig ansvaret og/eller risikoen for at varen bliver forsinket som følge af omstændigheder, der ikke har årsag i sælgers forhold. 

3.2. Levering skal ske til adressen oplyst i ordrebekræftelsen.

  1. Levering og risiko for tab

4.1 Risikoen for tab eller for varens tilskadekomst, uanset årsagen, afholdes af Sælger, indtil varen er leveret til Køber.

4.2 Varen anses for leveret til Køber når Køber har modtaget varen.

5. Undersøgelse ved modtagelse

5.1 Køber skal undersøge varen ved modtagelsen og straks give meddelelse til Sælger, såfremt varen ikke har den aftalte kvalitet eller lignende.

6. Garanti

6.1 Sælger garanterer, at Sælger på tidspunktet for indgåelsen af ​​denne Aftale har fuld ret til at sælge varen.

7. Annulation

7.1 Ved Købers annullering af ordren, skal Køber godtgøre Sælger de omkostninger som Sælger har afholdt.

7.1.1 Ved annullering af ordre efter påbegyndt design pålægges Køber at betale 2.000 DDK. 

7.1.2 Ved annullering af ordre efter påbegyndelse af produktion pålægges Køber at betale 75 % af det aftalte beløb oplyst i ordrebekræftelsen.

8. Lovvalg og værneting

8.1 Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister herunder skal afgøres ved Retten i Århus.

9. Force Majeure

9.1 Sælger kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for Sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsyningskilder, eller lignende.

10. Diverse

10.1 Denne Aftale indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af varen og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i Aftalen. Ingen ændringer skal ske til denne Aftale, undtagen i skriftlig og underskrevet stand. Ingen af ​​parterne kan overdrage denne aftale eller rettigheder i henhold hertil.

Vi glæder os til at starte det kreative samarbejde! 

 

Med venlig hilsen

Maskot Promotion / Kluntz Promotion A/S